Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady- wrzesień 2018

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Cena obiadu: 5,00 zł (cena obiadu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego)

Abonament za wrzesień: (od 05.09.2018 r.)
18 dni x 5,00 zł = 90,00 zł

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM do 29.08.2018

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty za posiłki:

SP 53 w Szczecinie

PKO BP

konto: 18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

WAŻNE! W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię, klasa, miesiąc

Przykład 1Kowalski Jan, 1a, wrzesień

Prosimy o terminowe wpłaty co umożliwi nam wpisanie dziecka na listę.

Nieobecność dziecka należy zgłosić do intendenta (dzień zgłoszenia nie jest uwzględniany):

Numer telefonu: (091) 487-34-96, wew. 26

Szanowni Rodzice!

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.