Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Międzyszkolny konkurs czytelniczy.

KONKURS CZYTELNICZY - PERCY JACKSON CZ. 1

Konkurs czytelniczy ma za zadanie sprawdzić znajomość treści i rozumienie książki

Ricka Riordana Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Złodziej pioruna.

 

Celem konkursu jest upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Testy zawierają pytania dotyczące:

 losów bohaterów

 charakterystyki postaci

 przebiegu wydarzeń

 opisu miejsc

 czasu akcji

 motywów działania bohaterów i ich skutków (dla kl. 8 i gimnazjum).

Konkurs przygotowany został na trzech poziomach trudności.

1. dla uczniów kl. 4 i 5

2. dla uczniów kl. 6 i 7

3. dla uczniów kl. 8 i gimnazjum.

Każdy test zawiera 30 pytań. Jest to konkurs jednokrotnego wyboru. Spośród odpowiedzi: A, B, C, D należy wybrać poprawną i zaznaczyć ją na karcie odpowiedzi. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 pkt, za błędną - 0 pkt, za brak odpowiedzi – 0 pkt.

Czas konkursu to 45 minut.

Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 53

Termin zgłoszenia do konkursu: do 26.09.2018 w bibliotece szkolnej SP 53

Udział w konkursie jest odpłatny – 9 zł (płatne w momencie zgłaszania chęci udziału)

Termin konkursu: 18.10.2018

Szkoła może wziąć udział w konkursie, jeśli zgłosi się do niego przynajmniej 6 uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Ogólnopolskich Konkursów i przykładowymi pytaniami dostępnymi na stronie: www.mojaszkolajezykowa.pl