Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO - czasopisma

W roku szkolnym 2019/2020 na zajęciach koła języka angielskiego w klasach IV-VII będziemy korzystać z czasopism Mary Glasgow
(klasa IV – CLICK, V – CROWN, VI i VII – TEAM).
Koszt prenumeraty wynosi 38zł za 5 numerów.
Wpłaty przyjmują nauczyciele języka angielskiego do poniedziałku, 23 września 2019.

 

  2  1  3