Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Program profilaktyki wad postawy

Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych,

Zgodnie z założeniami programu badaniami mają zostać objęte wszystkie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Głównym celem programu jest skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy i schorzeniami narządu ruchu oraz podjęcie działań terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie programu.

 

plak 

 

Rodzicu tutaj znajdziesz WIECEJ INFORMACJI