Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Konkurs Literacki

 

                                                            

                                                                         Konkurs Literacki
                                                                 dla uczniów z klas 2 - 3, 4 - 6

                                     Jeżeli piszesz wiersze lub opowiadania, to ten konkurs jest dla Ciebie!

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas 2 - 3 oraz 4 - 6
do udziału w konkursie literackim.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy piszą opowiadania lub wiersze.

Cele konkursu:
- inspirowanie zainteresowań literackich,
- promowanie utalentowanych literacko uczniów,
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości.

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas 2- 3, 4- 6.

2. Tematyka prac jest dowolna (nie mogą to być jednak wypracowania szkolne).

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu:
- w kategorii poezja - 3 wiersze,
- w kategorii opowiadania - 1 opowiadanie.

4. Prace konkursowe należy przynosić do biblioteki szkolnej w 2 egzemplarzach, w formie wydruku komputerowego.
Każdy wiersz należy przynieść na osobnej stronie wydruku komputerowego.
Opowiadanie nie może przekraczać 15 stron wydruku. Należy dołączyć również wersję elektroniczną na nośniku CD/DVD (w programie Word).

5. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, wiek.

6. Teksty konkursowe nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.

7. Prace konkursowe należy przynosić do biblioteki szkolnej do 20 grudnia 2015 r.

8. Prace oceniane będą w kategoriach:
- poezja: uczniowie klas II-III, IV-VI.
- proza: uczniowie klas II-III, IV-VI.

9. Najlepsze prace, po eliminacjach szkolnych, zostaną wysłane do drugiego etapu.