Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Budowa parkingu.

 sbo2018 plakat

 Już od 30.10 do 12.11 w naszej szkole  zaczynamy głosowanie. Aby wziąć udział uczeń powinien mieć podpisaną zgodę  oraz telefon komórkowy ( jeden numer dla 5 osób). Głosowanie będzie odbywało się wspólnie z nauczycielem we wszystkich klasach (1-7). 

 

 

SZCZECIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

ZADANIE DZIELNICOWE MAŁE  à  DZIELNICA ZACHÓD

ZADANIE NUMER 29.

BEZPIECZNY PARKING – BEZPIECZNE DZIECKO.

BUDOWA PARKINGU PRZY SP 53

głosowanie trwa od 30. października 2017 r. do 12. listopada 2017 r.

Nasz cel:       1 uczeń = 10 głosów

jak głosować?

 1. w formie elektronicznej:
  1. za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej http://sbo.szczecin.eu
  2. w punktach do głosowania, po weryfikacji uprawnienia do udziału w głosowaniu przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 2. w formie papierowej w punktach do głosowania - za pośrednictwem papierowej karty do głosowania, możliwej do pobrania w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji uprawnienia do udziału w głosowaniu przeprowadzonej przez pracownika Urzędu, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

kto może głosować?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 1. są zameldowani w Szczecinie;
 2. nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują w Szczecinie;
 3. nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują i studiują na terenie Szczecina;
 4. nie posiadają zameldowana, ale zamieszkują i uczęszczają do szkół na terenie Szczecina.

UWAGA! Osoby określone w punktach 2 – 4 mogą oddać głos w formie elektronicznej bądź papierowej, ale dopiero po weryfikacji przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta.

Jak będziemy głosować w szkole?

q  Zależy nam, aby uczniowie zameldowani w Szczecinie zagłosowali w szkole 

q  Razem z tą informacją przygotowaliśmy dla Państwa formularz wyrażenia zgody przez rodzica, który będzie dla nas podstawą do dopuszczenia dziecka do głosowania.

q  W formularzu pozostawiono wolne miejsce na wskazanie przez rodzica zadania dzielnicowego dużego oraz zadania ogólnomiejskiego, na jakie ma zagłosować dziecko. Jeżeli rodzice nie wypełnią tego pola, dzieci mogą zagłosować według własnego uznania, kierując się np. propozycjami innych uczniów.

q  Prosimy aby Wychowawcy zorganizowali dla swoich klas głosowanie w możliwie szybkim terminie od rozpoczęcia głosowania.

q  Do oddania głosu niezbędne będzie skorzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych – jest to sytuacja wyjątkowa objęta specjalną zgodą Dyrektor Szkoły.

q  Jeden numer telefonu może zostać wykorzystany do uwierzytelnienia 5 głosów. Co oznacza, że potrzebny jest co najmniej jeden telefon na pięcioro głosujących uczniów.

q  Planujemy udostępnienie komputera na korytarzu szkoły, aby rodzice i opiekunowie mogli zagłosować, gdy przyjdą odebrać dziecko. Do głosowania zapraszać będą uczniowie.

Jak będziemy liczyć głosy?

Chcemy, aby Uczniowie widzieli jak przyrasta liczba oddanych przez nich głosów. Dlatego razem z samorządem uczniowskim planujemy następujące wydarzenie:

q  uczniowie zostaną poproszeni aby zgłaszali wyznaczonej osobie (jeden z uczniów / skarbnik klasowy / przedstawiciel do samorządu uczniowskiego) liczbę głosów oddanych za ich sprawą przez rodzinę i znajomych. Osoba wyznaczona będzie zaznaczała na tablicy klasowej każdy oddany głos.

q  Dwa razy w tygodniu przedstawiciele samorządu uczniowskiego będą przenosili wyniki klasowe na tablicę ogólnoszkolną.

q  Naszym celem jest zadziałanie na wyobraźnię dzieci i poprzez wizualizację przyrastających wyników zmobilizowanie ich do dalszego zabiegania o głosy. Chcielibyśmy aby dzieci poczuły się odpowiedzialne za uzyskany wynik i miały poczucie sprawczości, że to od nich zależy wygrana.

q  Nie zależy nam na rywalizacji, która klasa / które dziecko zdobędzie więcej głosów. W szczególności, nie jesteśmy w stanie weryfikować, które głosy zostaną oddane w rzeczywistości a które zostały tylko dzieciom obiecane. Również dzieci nie mają wpływu na to czy obietnice dorosłych zostaną spełnione i rzeczywiście oddadzą oni swój głos.

Jak było w zeszłym roku?

q  W głosowaniu na budżet obywatelski 2017 wzięło udział 34.067 osób, które łącznie oddały 94.964 głosów.

q  Nasz Parking zdobył 1.240 głosów co dało nam trzecie miejsce w kategorii zadań małych dla dzielnicy Zachód.

q  Finansowanie z SBO 2017 zdobyły dwa pierwsze projekty i były to:

 • Ścieżka rowerowo - piesza przy jeziorze głębokie od strony ul. Ppłk H. Kupczyka mająca umożliwić bezkolizyjne i bezpieczne okrążenie jeziora – 3.222 głosy
 • Siłownia street workout na stadionie Arkoni Szczecin – 2.851 głosów

q  W SBO 2017 r. na liście do głosowania na zadania małe dla dzielnicy Zachód znajdowało się 13 projektów. W tym roku jest ich tylko siedem. Oznacza to, że musimy teraz zdobyć wielokrotnie więcej głosów!

RODZICE