Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Zadania domowe

            Drodzy rodzice!

Nasze dzieci obciążone są wieloma obowiązkami. Aby wspierać ich w sprostaniu wymaganiom znosimy od 13 listopada do ferii świątecznych ( na próbę ) obowiązek odrabiania pisemnych zadań domowych. Takie prace będą przez nauczycieli nadal zadawane, ale uczeń nie będzie musiał ich odrabiać i nie dostanie za to oceny niedostatecznej. 

                                                                                                                 

                       

  Odrobione zadania domowe przez chętnych uczniów będą normalnie sprawdzane i oceniane. Oczywiście uczniowie będą musieli, jak zwykle, codziennie przygotowywać się do lekcji, na sprawdziany, kartkówki, ćwiczyć , czytać lektury, uczyć się słówek z  j. obcego, realizować projekty itp.

Mają tylko wybór – odrobić pisemne zadanie domowe lub nie.  Mamy nadzieję, że rodzice pomogą im w podjęciu tej decyzji. J