Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Bajkoterapia w bibliotece szkolnej.

 

Szanowni Państwo biblioteka szkolna proponuje cykl zajęć z bajkoterapii, czyli terapii przez bajki.

 

Bajki terapeutyczne są utworami adresowanymi głównie do dzieci w wieku 4-9 lat. Świat  w tych bajkach jest widziany z dziecięcej perspektywy, a ich celem jest uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie w rozwoju osobistym. Fabuła bajek terapeutycznych dotyczy przede wszystkim różnych sytuacji wzbudzających lęk, ale też obejmuje zagadnienia niewłaściwego postępowania czy zachowania. Główny bohater, zazwyczaj zwierzątko, dziecko lub zabawka, znajduje się w trudnej sytuacji, często wywołującej lęk, a wprowadzone postacie umożliwiają mu redukcję tego lęku lub doradzają, jak modyfikować postępowanie, aby nabyć nowe umiejętności i zwalczyć stare przyzwyczajenia.

 

Czytanie bajek poprzedzone będzie treningiem autogenicznym Jacobsona – napinanie i rozluźnianie mięśni, które prowadzi do opanowania techniki osiągania głębokiego odprężenia, panowania nad stresem.

 

Zajęcia bajkoterapii będą odbywały się jeden raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny (60 min.) Grupa będzie liczyć nie więcej niż 10 osób. W lutym  czytane będą bajki relaksacyjne. Będzie to  czas rozpoznawania potrzeb uczestników. Od marca natomiast wprowadzone zostaną bajki psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne. Nauczyciel prowadzący – bibliotekarz – socjoterapeuta - dostosuje tematykę zajęć do potrzeb uczestników. Udział w bajkoterapii jest bezpłatny.

 

Główne cele bajkoterapii to:

 

dostarczanie nowej wiedzy o świecie i innych ludziach,

 

leczenie niepożądanych stanów psychicznych takich jak lęk, poczucie mniejszej wartości, osamotnienie, nuda, apatia,

 

nauka zachowań prospołecznych,

 

odreagowywanie napięć,

 

pomoc w rozwiązywaniu osobistych, trudnych problemów i sytuacji,

 

pomoc w zaakceptowaniu swoich słabych stron,

 

pomoc w zrozumieniu siebie i świata,

 

relaks, odprężenie, zabawa,

 

rozwijanie wyobraźni,

 

wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez bycie w grupie.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 

jest samodziele w działaniu,

 

nabywa większą pewność siebie,

 

umie współpracować w grupie,

 

wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany,

 

zna sposoby przezwyciężania własnych lęków.

 

Miejsce – biblioteka SP 53

 

Czas – każdy wtorek g. 9:00

 

Dokładny termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany po uzyskaniu zgód opiekunów na udział dzieci w zajęciach.

Załącznik