Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Mikołajki z Mikołajkiem

Biblioteka szkolna zaprasza do zabawy z bohaterami kultowych książek Rene Goscinnego i Jeana – Jacquesa Sempe, której finał odbędzie się 5.12.2018. Będziemy pisać, malować, przebierać się, odgrywać scenki, czytać... i świetnie się bawić.

 

Po pierwsze, można wziąć udział w konkursie na opowiadanie twórcze inspirowane historią najsłynniejszego z Mikołajków.

 

 

Praca literacka musi:

 

 1. być napisana samodzielnie, nie być wcześniej nigdzie publikowana i spełniać kryteria opowiadania,
 2. nawiązywać do pierwowzoru poprzez zachowanie realiów (miejsca, bohaterowie) oraz utrzymanie narracji pierwszoosobowej (piszesz jako Mikołajek),
 3. twórczo realizować temat – opowiadać o jakiejś nowej sytuacji z udziałem Mikołajka (dopuszcza się wprowadzenie nowego bohatera),
 4. zawierać dialogi, elementy opisu i charakterystyki,
 5. posiadać objętość jednej strony maszynopisu, być napisana czcionką 12 z odstępem 1,5 wiersza między linijkami tekstu,
 6. przestrzegać zasad poprawności językowej, ortograficznej i językowej,
 7. zostać złożona w bibliotece do 30.11.2018 .

 

Po drugie, można wziąć udział w konkursie artystycznym i namalować portret jednego z losowo wybranych bohaterów (postacie do namalowania losować można będzie w bibliotece do 29.11).

 

Praca plastyczna musi być:

 

 1. wykonana samodzielnie,
 2. w pełni oryginalna i nie nawiązująca do stylistyki Jeana – Jacquesa Sempe,
 3. wykonana na formacie A3, w dowolnej technice,
 4. zgodna z tematem (ilustrować wylosowanego bohatera),
 5. zostać złożona w bibliotece do 30.11.2018 .

 

Po trzecie, można wziąć udział w grupowym działaniu teatralnym i stworzyć żywą galerię postaci z książki „Mikołajek”, które 5.12.2018 będą przechadzać się po szkole.

 

By wziąć udział w przedsięwzięciu teatralnym, należy:

 

 1. zmobilizować całą klasę lub jak największą ilość chętnych z klasy,
 2. przydzielić role poszczególnym uczniom, którzy zgodnie z opisem R. Goscinnego dokonają własnej charakteryzacji,                                    
 3. wybrać wspólnie jedno opowiadanie i odczytać je głośno na początku pierwszej lekcji w w/w dniu, by wprowadzić się w dobry nastrój,
 4. przybyć do sali europejskiej na sesję fotograficzną i zainscenizować jednocześnie opowiadanie pt.: „Najmilsza pamiątka” (sesja odbędzie się 5.12.2018 w czasie długich przerw),
 5. zgłosić chęć udziału w zabawie do 30.11.2018 w bibliotece.

 

Najciekawsze prace literackie i plastyczne zostaną nagrodzone, a osoby, które wezmą udział w inscenizacjach, nie będą tego dnia odpytywane.

 

                                                                             ZAPRASZAM