Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Konkurs literacki - list

Konkurs Literacki

Zapraszam do udziału w Konkursie Literackim na list napisany odręcznie.

Konkurs został objęty patronatem Szczecińskiego Oddziału ZLP, ma zasięg ogólnopolski, 
a jego pisarze zostali zaproszeni przez Organizatorów do Jury Konkursu. 

R  E  G  U  L  A  M  I  N    
KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST PISANY ODRĘCZNIE

1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

 2. TEMAT

- „To były najlepsze wakacje w moim życiu…” – dla kategorii wiekowej (10 -12 lat).
List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.

3. FORMA 
Uczestnik konkursu może przynieść JEDEN LIST napisany odręcznie czytelnym pismem w języku polskim. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie dołączać ilustracji) i mieć formę listu w kopercie. 
W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem 
i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu). 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie oceniane będą utwory w kategorii wiekowej: klasy 4 - 6 (10-12 lat).

5. OCENA I NAGRODY
Oceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa złożona z literatów.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

6. TERMIN I MIEJSCE
Prace należy przynosić do biblioteki szkolnej, do pani Marzanny Lichaczewskiej (w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej), w terminie do15.10.2017 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału!