Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Regulamin Biblioteki

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI
obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017
/wersja skrócona/

  1. W bibliotece obowiązuje ciche i kulturalne zachowanie.
  2. Wypożyczenia odbywają się w godzinach pracy biblioteki.
  3. Uczeń zobowiązany jest szanować wypożyczone książki.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni (z możliwością przedłużenia terminu). W szczególnych przypadkach uczeń może wypożyczyć większą ilość książek na dłuższy okres użytkowania.
  5. Inaczej będą traktowane książki zakupione w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. W celu umożliwienia korzystania z tych książek większej liczbie uczniów, książki te będzie można wypożyczyć maksymalnie na trzy tygodnie, bez możliwości przedłużenia.
  6. Wszystkie wypożyczone książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić do końca maja danego roku szkolnego (najpóźniej do 15 czerwca, dotyczy głównie lektur szkolnych), jeżeli nie będzie chciał ich przeczytać w trakcie wakacji. Przed feriami świątecznymi, zimowymi oraz letnimi wakacjami uczniowie będą mogli wypożyczyć książki na ten czas, po zgłoszeniu chęci wypożyczenia książki na ten okres bezpośrednio w bibliotece szkolnej.
  7. Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik odkupuje lub przynosi inną wskazaną przez bibliotekarza. Jeżeli wartość książki przekracza 10 złotych należy odkupić identyczną książkę lub zapłacić za nią w bibliotece (kwotę za którą jest możliwość odkupienia książki).
  8. Uczniowie, którzy przenoszą się do innych szkół w trakcie roku szkolnego, mają obowiązek oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone książki (dotyczy to również podręczników szkolnych będących na stanie biblioteki).
  9. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać na miejscu w czytelni.
  10. Niszczenie mienia szkolnego. W wyniku przypadkowego zniszczenia książki (zalanie, pobrudzenie, popisanie, wyrwanie kartek itp.), uczeń w tym przypadku będzie miał obowiązek odkupić nową, identyczną książkę lub zapłacić kwotę, za którą będzie możliwość odkupienia tej książki. W szczególności dotyczy to książek, nowo przyjętych na stan biblioteki m.in. zakupionych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa).