Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady czerwiec

Szanowni Rodzice !
W związku z nowym Rozporządzeniem
prosimy o wpłaty bezgotówkowe.
Koszt obiadu za m/c CZERWIEC 2017r wynosi ;
5,00zł x 14 dni = 70,00 zł.
WPŁATY PRZELEWEM od
dnia 22.05.2017r do 29.05.2017r
NA KONTO
18102047950000970202782373
Ponawiamy prośbę o przestrzeganie
wyznaczonego terminu wpłaty.

O rezygnacji korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić
do intendenta w sali nr 44 do dnia 30.05.2017r
Majdan Maria

Obiady kwiecień 2017

Szanowni Rodzice !

W związku z nowym Rozporządzeniem prosimy o wpłaty bezgotówkowe.

Koszt obiadu w miesiącu KWIETNIU 2017r wynosi:

5,00zł x 16 dni = 80, 00 zł.

WPŁATY PRZELEWEM
od dnia
23.03.2017r do 29.03.2017r

NA KONTO

18102047950000970202782373

Rekolekcje w dniu; 03,04,05 - 04-2017 r –obiad jest wydawany według wyznaczonego grafiku szkolnego , dla poszczególnych klas od 0 – IV.

Ponawiamy prośbę o przestrzeganie

wyznaczonego terminu wpłaty.

  M.Majdan

UWAGA! MARZEC 2017

Szanowni Rodzice !
W związku z nowym Rozporządzeniem
prosimy o wpłaty bezgotówkowe.
Koszt obiadu za miesiąc MARZEC 2017r wynosi :
5,00zł x 23 dni = 115, 00zł.
WPŁATY PRZELEWEM OD
DNIA 17.02.2017r DO 26.02.2017r
NA KONTO
18102047950000970202782373

M.Majdan

Zmiana sposobu płatności za obiady szkolne

Szanowni Rodzice !

W związku z nowym Rozporządzeniem

prosimy o wpłaty bezgotówkowe.

W miesiącu LUTYM 2017r koszt obiadu wynosi:

5,00zł x 10 dni = 50 00zł.

WPŁATY PRZELEWEM OD

DNIA 23.01.2017r DO 27.01.2017r

NA KONTO

18102047950000970202782373

M.Majdan

Obiady styczeń 2017

SZANOWNI RODZICE
PROSIMY ZA OBIADY STYCZNIOWE
WPŁACAĆ W STYCZNIU 2017 roku

Należność za obiady w m/cu STYCZNIU 2017r wynosi:
5,00zł x 21 dni = 105,00zł

Proszę wpłacać w terminie od dnia: 02.01.2017r do 05.01.2017r
w godzinach od 8.15 - 13.00 w sali nr 44

PRZELEWEM OD DNIA 01. 01.2017r

KWOTA WINNA WPŁYNĄĆ

NA NASZE KONTO NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 05.01.2017r.

NUMER KONTA : 18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

W treści przelewu proszę napisać:
imię i nazwisko dziecka, klasa.
M .Majdan

Regulamin

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowewj nr 53 w Szczecinie  pobierz