Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Koszt za wyżywienie dla GRUPY PRZEDSZKOLNEJ w m/cu LUTYM 2018 r

Szanowni Rodzice !

Na podstawie art. 106 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949), z dniem 1 stycznia 2018r ustalona nowa jest stawka dzienna żywieniowa dla dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na kwotę 6,50 zł Wysokość kosztów żywienia ustala się według aktualnych cen żywności i norm obowiązujących w przedszkolu.

Koszt za wyżywienie dla GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

w m/cu LUTYM 2018 r wynosi ;

20 dni x 6,50zł = 130 ,00 zł

PRZYJMUJEMY tylko wpłaty bezgotówkowe

w terminie podanym niżej.

WPŁATY PRZELEWEM

od dnia 01.02. 2018r do 10. 02.2018r

NA KONTO

18102047950000970202782373

W treści przelewu proszę napisać:

imię i nazwisko dziecka ,klasa, kwota,

m/c i rok 2018

Maria Majdan