Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady Czerwiec 2018

Szanowni Rodzice !

Koszt obiadu za m/c CZERWIEC 2018r wynosi ;

5,00zł x 14 dni = 70,00 zł.

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM od

dnia 23.05.2018r do 29.05.2018r

NA KONTO

18102047950000970202782373

Ponawiamy prośbę o przestrzeganie

wyznaczonego terminu wpłaty.

Prosimy o terminowe wpłaty co umożliwi nam wpisanie dziecka na listę.

 

Nieobecność dziecka należy zgłosić do intendenta (dzień zgłoszenia nie jest uwzględniany)

 

Szanowni Rodzice !

 

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

 

Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją z obiadów.

 

                                                                                                                                        INTENDENT