Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Uwaga Luty 2019

Szanowni Rodzice !
W miesiącu LUTYM 2019r koszt obiadu wynosi:
5,00zł x 9 dni = 45.00zł.
WPŁATY PRZELEWEM od
dnia 23.01.2019r do 29.01.2019r
NA KONTO
18102047950000970202782373
WPŁATA ZA MIESIĄC LUTY
POMNIEJSZONA jest o 25.00 zł ( 5dni x 5,00zł)
powyższa informacja dotyczy tych osób które
opłaciły pełen koszt obiadu za m/c styczeń (dni odliczone: 14,15,16,17,18- 01.2019)
Ferie zimowe od dnia 28.01.2019 do 08.02 .2019r
PONAWIAMY PROŚBĘ o terminowe wpłaty . W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.
POWYŻSZA INFORMACJ NIE DOTYCZY Grupy Przedszkolnej
intendent : M.Majdan