Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady maj 2019

Szanowni Rodzice!

 

W miesiącu maju jest 20 dni, w których wydawane będą posiłki (od 6.05 do 31.05.19r.).

W miesiącu kwietniu niewykorzystanych zostało 11 dni, w związku z tym płatność za obiady za miesiąc maj jest pomniejszona o te dni.

Tainformacja dotyczy tych osób, które

opłaciły pełen koszt obiadu za m/c KWIECIEŃ

(dni odliczone: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 24, 25, 26 - KWIECIEŃ 2019)

KWOTA DO ZAPŁATY: 9 dni x 5 zł = 45,00zł

WPŁATY PRZELEWEM od

Dnia 26.04.2019r do 6.05.2019r

Dla osób, które nie uiściły wpłaty za miesiąc kwiecień obowiązuje

wpłata za 20 dni:

5 zł x 20 dni = 100 zł

NA KONTO:

18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

Tytuł przelewu: Obiady za miesiąc maj, imię i nazwisko oraz klasa

PONAWIAMY PROŚBĘ o terminowe wpłaty. W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

POWYŻSZA INFORMACJ NIE DOTYCZY Grupy Przedszkolnej.

                                                                                        intendent:   M. Majdan