Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady czerwiec 2019

Szanowni Rodzice !

 

Koszt obiadu za m/c CZERWIEC 2019r wynosi ;

 

5,00zł x 12dni = 60,00 zł.

 

 

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM od

 

dnia 23.05.2019r do 30.05.2019r

 

NA KONTO

 

18102047950000970202782373

 

Ponawiamy prośbę o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłaty

 

( koniec roku szkolnego )

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją z obiadów.

STOŁÓWKA CZYNNA DO DNIA 18.06.2019r

 

( informacja ta nie dotyczy grupy zerowej )

starszy intendent

Maria Majdan