Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady wrzesień 2017

Szanowni Rodzice !

 Koszt obiadu w m/cu PAŹDZIERNIKU 2017r wynosi : 5,00zł x 22 dni = 110,00 zł.

PRZYJMUJEMY tylko wpłaty bezgotówkowe w terminie podanym niżej.

WPŁATY PRZELEWEM

od dnia 21.09. 2017r do 28.09.2017r

NA KONTO

18102047950000970202782373

W treści przelewu proszę napisać:

imię i nazwisko dziecka ,klasa, kwota

                              

     W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku dawnego Gimnazjum

przy ulicy SIEMIRADZKIEGO nr 2 stołówka nieczynna do odwołania

              

                                NA TABLICY OGŁOSZEŃ I NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ   sp53.szczecin .pl

                   Ponawiamy prośbę o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłaty, wpłacone

wpłaty po terminie nie będą uwzględniane

                                             

                                                  POWYŻSZA INFORMACJA

                                              NIE DOTYCZY Grupy Przedszkolnej

          

                                                                                                         Maria Majdan