Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady Styczeń 2018

UWAGA !

Należność za obiady w m/cu STYCZNIU 2018r wynosi ;

5,00zł x 12 dni = 60.00zł

PROSZĘ WPŁACAĆ

                                                            PRZELEWEM OD DNIA 01. 01.2018r                                                        

DO DNIA 06.01.2018 r

KWOTA WINNA WPŁYNĄĆ

NA NASZE KONTO NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 06.01.2018r.

NUMER KONTA : 18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

W treści przelewu proszę napisać:

   Imię i nazwisko dziecka, klasa.

                                                                           M .Majdan