Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Wpłaty

W P ŁA T Y przyjmowane są :
na rzecz szkoły , j, angielski , j, niemiecki , pracownie
komputerową , za szafki i pozostałe należności we
wtorki 8.15 – 11.00

Jest możliwość dokonywania wpłat drogą elektroniczną na
konto Towarzystwa Przyjaciół Szkoły nr 53
69 1020 4795 0000 9402 0106 6836
przy tych wpłatach TPS nr 53 nie płaci prowizji.

Należności za języki obce można regulować u
nauczyciela prowadzącego zajęcia , lub u
skarbnika klasowego podczas zebrań z
rodzicami (wywiadówki ).

Do rodziców klas pierwszych

Należność za szafki szkolne w szatni należy uregulować do dnia 31.08.2015r. w kwocie 160
na czas 6 lat nauki w szkole
na konto 69 1020 4795 0000 9402 0106 6836
Przydział szafek odbędzie się w pierwszym tygodniu września 2015r.