Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Do rodziców klas pierwszych

Należność za szafki szkolne w szatni należy uregulować do dnia 31.08.2015r. w kwocie 160
na czas 6 lat nauki w szkole
na konto 69 1020 4795 0000 9402 0106 6836
Przydział szafek odbędzie się w pierwszym tygodniu września 2015r.