Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie informuje ,że w roku szkolnym 2017 /2018 istnieje możliwość uczęszczania Państwa dzieci na nieobowiązkowe, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Chętni rodzice proszeni są o wpisanie dziecka na odpowiednią listę.

 DLA KLAS