Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Zasady Naboru Do Dodatkowej Klasy Czwartej - Sportowej

ZARZĄDZENIE NR 34/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2020 r. 


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas IV i VII publicznych  szkół podstawowych sportowych i publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddzialów mistrzostwa sportowego w publicznych  szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

 

dokument do pobrania