Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Zarządzenie Nr 158/2020 Prezydenta Miasta Szczecin ZMIENIAJĄCE zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych.

zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

tu do pobrania