Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

25 LISTOPADA DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Tradycyjnie w świetlicy szkolnej uczciliśmy święto pluszowych przyjaciół. Wszystkie dzieci przyniosły swoje misie, które utworzyły misiową wystawę. Sale zostały udekorowane pracami dzieci przygotowanymi na konkurs plastyczny „Portret misia” .W tym dniu uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach i zabawach przygotowanych przez nauczycieli świetlicy szkolnej. Dzieci poznały historię święta. Czas uprzyjemniały piosenki oraz filmy o misiach. Starsi uczniowie czytali młodszym dzieciom wiersze i bajki o misiach. Efektem swojej pracy pochwalili się również uczestnicy konkursu „Poezja o misiach”.

Witamy w naszej świetlicy

           Świetlica w Szkole Podstawowej nr 53 im. Fryderyka Chopina jest przeznaczona dla wszystkich uczniów z klas 0 – III.
Jest czynna codziennie od godz. 7:00 do godz. 17:00.
Zapewnia opiekę dzieciom przed zajęciami i po nich stwarzając warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy, nauki, odrobienia pracy domowej i rozwijania zainteresowań. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się.W świetlicy staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze współpracując z wychowawcami klas, pedagogiem i rodzicami. Dzieci rozwijają swoje różnorodne talenty poprzez aktywny udział w zajęciach świetlicowych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz w kole tanecznym ,,Roztańczone Świetliki”. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości dzieci oraz rozwijają ich umiejętności i uzdolnienia.

Czytaj więcej: Witamy w naszej świetlicy