Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Wykaz zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych w roku 2015

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły nr 53 działające przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie dokonało następującuch zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych w roku 2015

 

L.P.

Nazwa artykułu 

Ilość

 kwota

 Gdzie

1.

Laptop

2szt.

4.637,17

s.35 i 42

2.

Licencje office 

2szt.

619,99

s.35 i 42

3.

Projektor

2szt.

6998

s.35 i 42

4.

Tablica inter. 

2 szt.

6.938,00

s. 35 i 42

5.

Krzesła uczniowskie 

30szt.

2.913,99

s.39

6.

Kamera zewnętrzna 

3 szt.

2.151,27

budynek

7.

Kamera cyfrowa 

8szt.

5.998,71

korytarze

8.

Licencja office 

2 szt.

590,52

biblioteka

9.

Laptop

1 szt.

2.106,99

biblioteka

10.

Książki

 

1.221,84

lektury

11.

Projektor

1 szt.

3868

s.21

12.

Usługi serisowe 

1 rok

8.468,88

pr.komp. I świetlica

13.

Testy kl. VI 

 

1.772,15

kl.VI

14.

Kserokopiarki  

1 rok

16.195,92

uczniowie

15.

Konkursy

1 rok

9.800,00

wszystkie

16.

Wycieczki

1 rok

1.950,00

wszystkie

17.

Nagrody

konkursy

5.500,00

 

18.

Remonty bieżące 

korytarze

6.900,00

 

19.

Remont Sali 34 

s. 34

33.500,00

 

20.

Remont Sali 27 

s.27

8.000,00

 

21. 

Okna w Sali 27 

s. 27

2.500,00

 

22.

Bal karnawałowy 

kl.I-V

1.500,00

 

23.

Zakup piłek 

w-f

3.800,00

 

24.

Biblioteka 

 

1.550,00

krzesła

25.

Festyn rodzinny 

 

10.300,00

 

Wyszczególnienie wszystkich wydatków poniesionych przez TPS nr 53 za rok 2015 podane będzie w Bilansie za 2015r. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa.

Barbara Ott 18.01.2016r.