Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Wpłaty

W P ŁA T Y przyjmowane są :
na rzecz szkoły , j, angielski , j, niemiecki , pracownie
komputerową , za szafki i pozostałe należności we
wtorki 8.15 – 11.00

Jest możliwość dokonywania wpłat drogą elektroniczną na
konto Towarzystwa Przyjaciół Szkoły nr 53
69 1020 4795 0000 9402 0106 6836
przy tych wpłatach TPS nr 53 nie płaci prowizji.

Należności za języki obce można regulować u
nauczyciela prowadzącego zajęcia , lub u
skarbnika klasowego podczas zebrań z
rodzicami (wywiadówki ).

Do rodziców klas pierwszych

Należność za szafki szkolne w szatni należy uregulować do dnia 31.08.2015r. w kwocie 160
na czas 6 lat nauki w szkole
na konto 69 1020 4795 0000 9402 0106 6836
Przydział szafek odbędzie się w pierwszym tygodniu września 2015r.

Zakończenie roku w świetlicy

Dzień przed zakończeniem roku szkolnego w świetlicy podsumowaliśmy cały rok. Wielu uczniów zostało nagrodzonych przez nauczycieli świetlicy za aktywny udział w życiu świetlicy. Świetliczaki otrzymały dyplomy i upominki. W czasie uroczystości zaprezentowały się „Roztańczone Świetliki". Wszyscy bawili się wesoło śpiewając poznane w tym roku piosenki.

Czytaj więcej: Zakończenie roku w świetlicy 

„Roztańczone Świetliki” - Pożegnanie przed wakacjami

Podczas spotkania w Ogrodzie „Cztery pory Roku" tancerki ze świetlicowej grupy pożegnały się na czas wakacji. Był to rok intensywnej pracy, ale też zabawy. Dziewczynki wystąpiły podczas Dnia Otwartego Szkoły i Festynu Rodzinnego. Niestety w tym roku pożegnałyśmy trzecioklasistki, które od przyszłego roku nie będą już uczęszczać do świetlicy szkolnej. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, pełen artystycznych wrażeń i życzymy wielu roztańczonych chwil w czasie wakacji.

 

Eksperymentujemy w Świetlicy

W II semestrze nasza szkoła przystąpiła do programu Klub Młodych Odkrywców prowadzonego pod patronatem Centrum Kopernika w Warszawie.
Zajęcia prowadzone są przez opiekunów Klubu - p. Ingę Żelwis – Ponikowską i p. Jolantę Kozieł. W ramach działalności klubu odbyły się w świetlicy zajęcia, mające na celu przybliżyć uczniom elementy wiedzy przyrodniczej, wiedzy z dziedziny chemii i fizyki. Zajęcia odbywały się w formie, tak lubianych przez dzieci eksperymentów. Wiadomo przecież, że najlepiej wiedzę przyswaja się przez zabawę.

Czytaj więcej: Eksperymentujemy w Świetlicy

Wynajem sal w Szkole Podstawowej nr 53

Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie uprzejmie informuje , że zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych ustalono opłatę za wynajem sal w czasie trwania roku szkolnego 2015 / 2016 wynosi :
- sala gimnastyczna   40 zł za 1 godzinę,
- sala korekcyjna       30 zł za 1 godzinę ,
- sala dydaktyczna     25 zł za 1 godzinę.

Informujemy również , że wynajem w/w sal jest możliwy po wszystkich zajęciach szkolnych