Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Pracownicy:

 

  Dyrektor Szkoły

  mgr Małgorzata Wójcik

 

  Wicedyrektorzy Szkoły

  mgr Mirosława Lasocka

  mgr Jacek Gajewski

 

  Pedagog Szkolny

  mgr Agnieszka Nieciecka

 

  Grupy,,0"

  mgr Ewa Butruk

  mgr Grażyna Warachowska

 

  Edukacja wczesnoszkolna

  mgr Joanna Adamczyk

  mgr Marzenna Dębniak

  mgr Dorota Michałowska

  mgr Beata Kujawa

  mgr Renata Smorawska

  mgr Iwona Król-Ostrowska

  mgr Marta Szostak

  mgr Teresa Sieczka

  mgr Małgorzata Ciesińska

  mgr Julita Kuchta

  mgr Grażyna Zygoń

  mgr Anna Sobolewska

 

  Klasy IV-VII

  mgr Jolanta Kaliszczuk

  mgr Edyta Odkała

  mgr Anna Godzińska

  mgr Jolanta Piotuch

  mgr Aldona Mikulewicz

  mgr Agata Sipiora

  mgr Izabela Łabuz

  mgr Małgorzata Wilczyńska

  mgr Beata Cząstkiewicz

  mgr Małgorzata Bruch

  mgr Mirosława Kobarynka

  mgr Agata Rogozińska

  mgr Magdalena Szewczyk

  mgr Andrzej Mrowiński

  mgr Emilia Piskorowska

  mgr Waldemar Słomiński

  mgr Ewelina Jamik

  mgr Ewa Bojarska

  mgr Katarzyna Reichert

  mgr Joanna Sienkiewicz

  mgr Ewa Głąbińska

  mgr Dorota Rzuczkowska

  mgr Joanna Reinowska

  mgr Agata Wiśniowska

  mgr Damian Makowski

 

  Biblioteka Szkolna

  mgr Marzanna Lichaczewska

 

  Świetlica szkolna

  mgr Iwona Chmielewska

  mgr Dominika Wiśniewska

  mgr Jadwiga Piłatowska

  mgr Jolanta Trybel-Kozieł

  mgr Inga Żelwis

  mgr Alicja Więckowicz

  mgr Aleksandra Patrzykąt

  mgr Dorota Wacławik