Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Kodeks dobrego rodzica

 

KODEKS DOBREGO RODZICA

1. Dziecko jest tak samo wartościowym człowiekiem jak dorosły - traktuj je z uwagą i szacunkiem.
2. Pamiętaj, że Twoje dziecko nie jest Twoją własnością.
3. Nie ma idealnych rodziców, są tylko kochający rodzice, właśnie takich potrzebują dzieci! Daj sobie prawo do popełniania błędów.
4. Twoje dziecko nie jest doskonałe. Miej w sobie wyrozumiałość. Nie porównuj do innych. Nie krytykuj.
5. Nie dawaj dziecku obietnic bez pokrycia. Nie kłam i nie zmuszaj dziecka do kłamstwa.
6. Pozwól dziecku spełniać jego, a nie twoje marzenia. Obserwuj dziecko, by dostrzec jego zainteresowania i pomóc je rozwijać.
7. Słuchaj uważnie co do ciebie mówi dziecko. Opowiadaj, rozmawiaj, nie pozostawiaj pytań bez odpowiedzi, nie bagatelizuj trosk i problemów.
8. Nie zaprzeczaj uczuciom i potrzebom dziecka. Dziecko wie, kiedy jest głodne, kiedy jest zmęczone. Nie zmuszaj go do „jeszcze jednego kęsa",     ani do całowania cioć czy babć, gdy tego nie chce.
9. Ucz dziecko wyrażania emocji. Pomagaj w rozładowaniu napięcia czy złości.
10. Wspieraj, ale pozwól by dziecko samo znalazło rozwiązanie. Pozwól dziecku w miarę możliwości dokonywać wyborów.
11. Spędzaj z dziećmi tyle czasu, ile możesz. Zabawki choćby najlepsze nie cieszą, gdy dziecko musi bawić się nimi samotnie. Baw się z nim.       
     Wspólnie czytajcie książki.

12. Okazuj uczucia i miłość. Mów, że kochasz. Przytulaj.
13. Pozwól dziecku na chwile beztroski i swobody.
14. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, dlatego każde ze swoich dzieci traktuj indywidualnie.
15. Nie wyręczaj, ucz zaradności.
16. Nie staraj się być samowystarczalna/y. Miej czas dla siebie.
17. Dbaj o relacje małżeńskie. Dziecko znajdując oparcie w szczęśliwej rodzinie, będzie czuło się bezpiecznie. Pamiętaj: szczęśliwi rodzice, to 
     szczęśliwe dzieci.

18. Ustal jasne zasady i bądź konsekwentna/y, jednak nie bój się przyznać do błędu. Pamiętaj, że czasem trzeba odpuścić.
19. Nie szantażuj emocjonalnie dziecka. To jeden z najgorszych sposobów zastraszania dzieci.
20. Nie krzycz. Nie bij. Agresja rodzi agresję, wyrabia w dziecku poczucie, że silniejszy ma rację. Przemoc nie przynosi żadnego efektu.
21. To jakim człowiekiem będzie Twoje dziecko, zależy od Ciebie.


Dziecko też człowiek (www.Wellnessday.eu)

Jak wspierać dziecko w uczeniu się

UWAGA RODZICE!
Jak wspierać dziecko w uczeniu się

ORGANIZACJA NAUKI

 1. Zapewnić dziecku dobra miejsce do nauki ( spokojne, dobrze oświetlone, wygodne biurko, usuniecie elementów rozpraszających uwagę – TV, komputer)
 2. Najbardziej korzystna jest stała pora odrabiania lekcji.
 3. Nie absorbować dziecka innymi sprawami w czasie nauki.
 4. Przeplatać zadania trudniejsze, bardziej obciążające, zadaniami lżejszymi.
 5. W przypadku zadań dłuższych, monotonnych stosować przerwy, dzielić zadania na części. W przerwie: 
  Nie – czytanie, TV, komputer 
  Tak – ruch, mała przekąska, coś do wypicia, wyjście z psem, porządkowanie, żonglowanie piłeczkami – pobudza współpracę półkul
 6. Wspomagać koncentrację dziecka, szczególnie w przypadku trudności w tym zakresie np.: muzyka relaksacyjna lub klasyczna – 10 min. przed nauką, w trakcie i 10 min. Po nauce, w trakcie uczenia się plasterek cytryny, ćwiczenia koncentrujące przed nauką np. liczenie 1-25 wstecz, wyszukiwanie różnic w obrazkach
 7. W uczeniu wykorzystywać: 
  • Zasady skutecznego uczenia się – najlepiej uczyć się danego przedmiotu w dniu, w którym była lekcja, a w dniu przed kolejną lekcją powtarzać, zachęcać do powtarzania przyswojonego materiału wcześniej,
  • Indywidualny styl uczenia się, przez co nauka jest łatwiejsza o bardziej efektywna.
 8. Uczyć dziecko organizacji samodzielnej nauki ( przygotowanie miejsca nauki, odpowiednich materiałów, zachęcać do robienia planu pracy), wdrażać do samodzielności i samokontroli – przyzwyczajać do sprawdzania wykonanych zadań i poprawiania popełnionych błędów).
 9. Dbać o dobre zorganizowanie dnia, zachowanie równowagi, między czasem spędzanym na nauce i na dodatkowych zajęciach ( nie przeciążać nadmierną ilością zajęć dodatkowych, prócz nauki powinien być czas na inne zajęcia).
 10. Zapewnić dziecku odpowiednią ilość snu i odpoczynku.

PONADTO WARTO ZADBAĆ O:

 1. Stawianie wymagań adekwatnych, realnych do możliwości dziecka.
 2. Rozwijanie poczucia własnej wartości dziecka- poprzez wzmacnianie naturalnych zdolności, rozwijanie zainteresowań i pasji, podkreślanie jego mocnych stron.
 3. Dawanie dobrego przykładu – pokazywanie wartości nauki, czytania, włączanie matematyki do życia – podczas zakupów, pomocy w kuchni, gry planszowe.
 4. Okazywanie zainteresowań sprawami dziecka związanymi ze szkołą, wspieranie działań nauczyciela.
 5. Docenianie starań dziecka.
 6. Zapewnienie atmosfery życzliwości, spokoju i bezpieczeństwa.
 7. Zaspakajanie potrzeb psychicznych dziecka- okazywanie dziecku miłości i czułości, wspólne spędzanie czasu z nim, ale w sposób inny niż pomoc w nauce.
 8. Rozwijanie ogólnych możliwości dziecka poprzez gry i zabawy rozwijające.

Uroczysta akademia

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię, w której udział wzięli przedstawiciele Związku Piłsudczyków R.P. oraz Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas: 3 c, 3 b, 6 c. pod kierunkiem wychowawców. Prace plastyczne wykonały dzieci z klasy 1 e, 3 c, 4 a, 4 b, 4 c, 6 c, oraz dzieci uczęszczajace do swietlicy szkolnej. Główna dekoracja podkreślająca rangę święta została wykonana przez Panią Jolantę Kozieł. Podcza apelu odbyły się konkursy prowadzone przez p. Jadwigę Piłatowską.

Uczniowie byli zachwyceni spotkaniem z zaproszonymi gośćmi. Podczas żywej lekcji dowiedzieli się wielu interesujących faktów dotyczących naszej bogatej historii, wojskowości, umundurowania wojskowego, wyposażenia żołnierskiego. Wszystkim zaproszonym gościom dziękujemy za wspaniałe wzruszenia. Rodzicom dziękujemy za pomoc przy organizacji uroczystości.