Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Jak wspierać dziecko w uczeniu się

UWAGA RODZICE!
Jak wspierać dziecko w uczeniu się

ORGANIZACJA NAUKI

 1. Zapewnić dziecku dobra miejsce do nauki ( spokojne, dobrze oświetlone, wygodne biurko, usuniecie elementów rozpraszających uwagę – TV, komputer)
 2. Najbardziej korzystna jest stała pora odrabiania lekcji.
 3. Nie absorbować dziecka innymi sprawami w czasie nauki.
 4. Przeplatać zadania trudniejsze, bardziej obciążające, zadaniami lżejszymi.
 5. W przypadku zadań dłuższych, monotonnych stosować przerwy, dzielić zadania na części. W przerwie: 
  Nie – czytanie, TV, komputer 
  Tak – ruch, mała przekąska, coś do wypicia, wyjście z psem, porządkowanie, żonglowanie piłeczkami – pobudza współpracę półkul
 6. Wspomagać koncentrację dziecka, szczególnie w przypadku trudności w tym zakresie np.: muzyka relaksacyjna lub klasyczna – 10 min. przed nauką, w trakcie i 10 min. Po nauce, w trakcie uczenia się plasterek cytryny, ćwiczenia koncentrujące przed nauką np. liczenie 1-25 wstecz, wyszukiwanie różnic w obrazkach
 7. W uczeniu wykorzystywać: 
  • Zasady skutecznego uczenia się – najlepiej uczyć się danego przedmiotu w dniu, w którym była lekcja, a w dniu przed kolejną lekcją powtarzać, zachęcać do powtarzania przyswojonego materiału wcześniej,
  • Indywidualny styl uczenia się, przez co nauka jest łatwiejsza o bardziej efektywna.
 8. Uczyć dziecko organizacji samodzielnej nauki ( przygotowanie miejsca nauki, odpowiednich materiałów, zachęcać do robienia planu pracy), wdrażać do samodzielności i samokontroli – przyzwyczajać do sprawdzania wykonanych zadań i poprawiania popełnionych błędów).
 9. Dbać o dobre zorganizowanie dnia, zachowanie równowagi, między czasem spędzanym na nauce i na dodatkowych zajęciach ( nie przeciążać nadmierną ilością zajęć dodatkowych, prócz nauki powinien być czas na inne zajęcia).
 10. Zapewnić dziecku odpowiednią ilość snu i odpoczynku.

PONADTO WARTO ZADBAĆ O:

 1. Stawianie wymagań adekwatnych, realnych do możliwości dziecka.
 2. Rozwijanie poczucia własnej wartości dziecka- poprzez wzmacnianie naturalnych zdolności, rozwijanie zainteresowań i pasji, podkreślanie jego mocnych stron.
 3. Dawanie dobrego przykładu – pokazywanie wartości nauki, czytania, włączanie matematyki do życia – podczas zakupów, pomocy w kuchni, gry planszowe.
 4. Okazywanie zainteresowań sprawami dziecka związanymi ze szkołą, wspieranie działań nauczyciela.
 5. Docenianie starań dziecka.
 6. Zapewnienie atmosfery życzliwości, spokoju i bezpieczeństwa.
 7. Zaspakajanie potrzeb psychicznych dziecka- okazywanie dziecku miłości i czułości, wspólne spędzanie czasu z nim, ale w sposób inny niż pomoc w nauce.
 8. Rozwijanie ogólnych możliwości dziecka poprzez gry i zabawy rozwijające.