Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO - czasopisma

W roku szkolnym 2019/2020 na zajęciach koła języka angielskiego w klasach IV-VII będziemy korzystać z czasopism Mary Glasgow
(klasa IV – CLICK, V – CROWN, VI i VII – TEAM).
Koszt prenumeraty wynosi 38zł za 5 numerów.
Wpłaty przyjmują nauczyciele języka angielskiego do poniedziałku, 23 września 2019.

 

  2  1  3

 

 

 

Obiady wrzesień 2019

Szanowni Rodzice !

                    Koszt obiadu w m/cu  WRZEŚNIU 2019r  wynosi ;
6,00zł  x 18 dni = 108, 00 zł.
                          WPŁATY  WYŁĄCZNIE  PRZELEWEM    
                        w terminie od dnia  27.08.2019r do 03.09.2019r

Czytaj więcej: Obiady wrzesień 2019