Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Zmiany w godzinach otwarcia sekretariatu

SEKRETARIAT CZYNNY
PONIEDZIAŁEK  7.45 - 15.45
WTOREK            7.45 - 15.45
ŚRODA               7.45 - 15.45
CZWARTEK       7.45  - 15.45
PIĄTEK               8.30 - 16.30

Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego w SP 53

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 20004r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.),
Uchwała Nr V/47/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015r.


I W pierwszym etapie naboru będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Czytaj więcej: Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego w SP 53