Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Prezentacja grupy 02

Grupa 02 liczy 25 dzieci (8-dziewczynek i 17-chłopców).
W grupie są 2 osoby 5-letnie a pozostałe dzieci to 6-latki.
Naszą sala edukacyjną jest sala nr 16.
Wychowawca : Julita Kuchta