Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 256,poz.2572 ze zm. ).Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7). Uchwały Rady Miasta Szczecin nr V/47/15 z dnia 17 lutego 2015 r.
2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie.
3. Naboru – elektronicznego (terminy rozpoczęcia naboru ).

Czytaj więcej: Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie