Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Dodatkowe zajęcia języka angielskiego

Dodatkowe, odpłatne zajęcia języka angielskiego tzw. “Koła” zostały ujęte w planie lekcyjnym i oznaczone jako K_ang.

Klasa 1a - wtorek 3. lekcja, środa 1. lekcja

Klasa 1b - poniedziałek, środa 1. lekcja

Klasa 1c – wtorek 3. lekcja, piątek 7 lekcja

Klasa 1d – wtorek 5 lekcja, środa 6. lekcja

Rozpoczną się one 14 września pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby chętnych z danej klasy. Szczegóły zostaną podane na zebraniach. Do tego czasu prosimy przyprowadzać dzieci odpowiednio później lub odbierać wcześniejzgodnie z planem lekcyjnym z pominięciem tych zajęć.

Koła języka angielskiego w klasach II-VI będą się odbywać od 2 września według planu lekcji.