Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

zaświadczenia o wynikach egzaminu

Zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty będzie można odbierać w dniu 9 lipca (piątek) w godz. 9.00 - 13.00
w budynku szkoły przy ul. Siemiradzkiego 2.

Zaświadczenie możne odebrać uczeń lub rodzic oraz inna osoba posiadająca upoważnienie do odbioru.