Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

godziny pracy sekretariatu

OD 26.07.2021 r.
SEKRETARIAT SZKOLNY PRZY UL. BUDZYSZA WOSIA 8/9
BĘDZIE CZYNNY

W GODZINACH 11.00 – 15.00.