Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Tydzień Bezpieczeństwa w Sieci 2015

foto001

W ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowaliśmy w naszej szkole Tydzień Bezpieczeństwa w Sieci (09.02.2015r. - 13.02.2015r.)
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 r. organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet". W roku 2015 DBI obchodziliśmy 10 lutego.

Celem akcji jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych ,szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie, wyrabianie odpowiednich nawyków; zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem.

W programie działań znalazły się m.in. lekcje wychowawcze wg wybranego scenariusza, zajęcia dydaktyczne oraz informatyczne z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i multimedialnych ze stron: www.sieciaki.pl oraz www.dzieckowsieci.pl; gazetki tematyczne, plakaty, pogadanki, prezentacje.

Podczas obchodów zwracaliśmy uwagę naszym uczniom na pozytywne aspekty korzystania z sieci, ale również na zagrożenia związane z Internetem. Na holu szkolnym została przygotowana dla uczniów i rodziców gazetka związana z akcją. Koordynatorem akcji była biblioteka szkolna.