Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady Listopad 2020

Szanowni Rodzice,

 

w zawiązku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzonej edukacji zdalnej prosimy rodziców którzy nie zapłacili jeszcze za obiady w miesiący listopad o wpłatę jedynie kwoty 30zł (5x6zł).

Obiady listopad 2020

Szanowni Rodzice !

 

Koszt obiadu za m/c LISTOPAD dla uczniów

klas I –III wynosi ;

6,00zł x 20 dni = 120,00 zł

WPŁATY PRZELEWEM

od dnia 02.11.2020r do 04.11.2020r

NA KONTO

18102047950000970202782373

W treści przelewu proszę napisać:

imię i nazwisko dziecka ,klasa ,miesiąc, kwota

Telefon (091) 487-34-96 wew. 26

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl

Ponawiamy prośbę o przestrzeganie

wyznaczonego terminu wpłaty.

POWYŻSZA INFORMACJA

NIE DOTYCZY Grupy Przedszkolnej

Koszty wpłaty za obiady

dla tej grupy jest ustalana indywidualnie

 

st. intendent Majdan Maria  

Obiady listopad 2020

Szanowni rodzice !

 

Proszę nie przelewać WPŁAT ZA OBIADY NA M/C LISTOPAD na konto bankowe naszej szkoły.

Wznawiamy termin wpłaty z dniem ogłoszenia.

Z góry przepraszamy za utrudnienia.

 

intendent .Maria Majdan

Obiady październik 2020

Szanowni Rodzice !

Koszt obiadu w m/cu PAŹDZIERNIKU 2020r wynosi:

21 dni x 6,00zl = 126,00 zł

Przyjmujemy tylko wpłaty bezgotówkowe

w terminie podanym niżej.

od dnia 24.09. 2020r do 29.09.2020r

NA KONTO

18102047950000970202782373

W treści przelewu proszę napisać:

imię i nazwisko dziecka ,klasa, miesiąc ,kwota.

Nieobecność dziecka należy zgłosić do intendenta

(dzień zgłoszenia nie jest uwzględniany do odpisu)

O rezygnacji korzystania ze stołówki szkolnej należy

zgłosić do intendenta do dnia 29.09.2020r

Ponawiamy prośbę o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłaty,

wpłacone wpłaty po terminie nie będą uwzględniane.

Telefon (091) 487-34-96 wew. 26 SP 53 ul. Budzysza Wosia .8/.9

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon (091) 487-04-62 SP 53 ul. Siemieradzkiego nr 2

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy że od dnia 01.10.2020r w SP. 53przy ul Budzysza Wosia

posiłek będzie składał się z dwóch dań.

Zupy ,drugiego dania z dodatkami ( zamiennie ) surówką, napojem, owocem ,pieczywem.

POWYŻSZA INFORMACJA

NIE DOTYCZY Grupy Przedszkolnej

                                                                                                                                              starszy intendent.

            

                                                                                                                                     Maria Majdan

                    

Obiady wrzesień 2020

Szanowni Rodzice !

STOŁÓWKA w SP 53 przy ul. BUDZYSZA WOSIA 8/9

CZYNNA OD DNIA 07 .09.2020r

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM

w terminie od dnia 27.08.2020r do 03.09.2020r

Prosimy o terminowe wpłaty co umożliwi nam wpisanie dziecka na listę obiadową i ustalenia ilości osób

NA KONTO

PKO BP 18102047950000970202782373

w treści przelewu proszę wpisać:

imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, kwota

 

punkt 1 -   Informacja dotyczy nowych osób przyjętych do naszej szkoły

od września 2020 r.(oraz dzieci które nie korzystały ze stołówki w

 m/cu MARCU 2020r.)

w m/cu WRZEŚNIU 2020r  koszt obiad wynosi 108,00zl

18.00 dni x 6.00zł =108,00zł

punkt 2- Dotyczy tych osób, któreopłaciły pełen koszt obiadu w marcu 2020 r.

(dni odliczone: 12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31- 03-2020r.)

WPŁATA POMNIEJSZONA jest o 84,00 zł ( 14 x 6,00zł)

wynosi : 108.00zł – 84.00zł = 24.00zł

       W przypadku rezygnacji z obiadów ,a poniesionych kosztów za m/c marzec należy taką  informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca września

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieobecność dziecka należy zgłosić do intendenta

(dzień zgłoszenia nie jest uwzględniany do odpisu)

Wpłacone wpłaty po terminie nie będą uwzględniane

Telefon (091) 487-34-96 wew. 26 SP 53 ul. Budzysza Wosia .8/.9

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon (091) 487-04-62 SP 53 ul. Siemieradzkiego nr 2

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY

Grupy Przedszkolnej  

Zmiany w żywieniu na czas COVID -19

Informacja dla rodziców
budynek Budzysza Wosia klasy 1-6

 

Stołówka w SP 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9 czynna od dnia 07.09.2020r.(klasy I-VI)

Posiłek będzie składał się z jednego dania bez zupy.

W przerwie obiadowej wydawane będzie drugie danie z dodatkami ( zamiennie ) surówką, napojem, owocem, pieczywem, jogurtem.

Prosimy rodziców, którzy chcą zrezygnować z obiadów o jak najszybsze powiadomienie intendentki - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wychowawcy klas do (końca sierpnia).

Rodzice, którzy mają możliwość zapewnić dzieciom posiłki we własnym zakresie proszeni są o niezapisywanie dzieci na obiady szkolne .Ze względu na koronawirusa, aby zapewnić prawidłowe warunki sanitarno - higieniczne, musimy ograniczyć ilość miejsc na stołówce. Informacja o płatności za obiady znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz przed wejściem na tablicy informacyjnej.

Inne niewyjaśnione sprawy dotyczące obiadów proszę uzgadniać z intendentem szkoły. Dzieci nie mogą wnosić na stołówkę żadnych osobistych rzeczy oraz ściśle przestrzegać wyznaczonych dla danej klasy przerw obiadowych.

 

Prosimy o terminowe wpłaty co umożliwi nam wpisanie dziecka na listęobiadowąi ustalenia ilości osób .Telefon (091) 487-34-96 wew. 26e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,dotyczy szkoły przy ul.Budzysza Wosia 8/9

 POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY Grupy Przedszkolnej,

intendent Maria Majdan

 

Informacja dla rodziców 
budynekSiemiradzkiego klasy 7-8

Stołówka w SP 53 przy ul. Siemiradzkiego 2 czynna od dnia 7.09.2020 r. (klasy VII-VIII)

Posiłek dwudaniowy (zupa+drugie danie+kompot).

W przypadku rezygnacji z obiadów a poniesionych kosztów w miesiącu marcu 2020 r. prosimy o zgłoszenie tego faktu do intendentki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer 91 487-04-62 do końca sierpnia 2020 r.

Opłatę za obiady uczniów, którzy nie korzystali z nich w marcu, a zamierzają korzystać w tym roku szkolnym należy uiścić w wysokości 108 zł. (18 dni x 6 zł.) do dnia 3 września 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące obiadów można uzyskać pod numerem telefonu 91 487-04-62 oraz e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

intendent Marzena Tryszcz

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego dzieci i pracowników w kuchni Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie obowiązujące od 18 maja 2020 r.

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

1. Dezynfekcja rąk niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły.

2. Dezynfekcja obuwia poprzez przejście przez matę odkażającą.

3. Pomiar temperatury ciała pracownika przez osobę upowaznioną i zapis wyniku na tabeli monitoringu.

4. Zmiana odziezy codziennej na odzież ochronną z zachowaniem środków ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki ochronne oraz mycie rąk mydłem antybakteryjnym i dezynfekcja płynem zgodnie z instrukcją.

5. Dezynfekcja rąk po wejściu i wyjściu z toalety.

6. Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w kuchni szkolnej i pomieszczeniach magazynowych przed rozpoczęciem przygotowywania posiłków jak i po wydaniu posiłkówdla dzieci płynem dezynfekującym zgodnie z załączoną instrukcją.

7. Przygotowywanie posiłków dla dzieci zgodnie z ustalonym jadłospisem i wymogami HACAP i obowiązującymi przepisami (COVID 19) i zachowaniem wymaganej odległości 2m między pracownikami.

8. Przygotowanie posiłków ze szczególnym zachowaniem niezbędnych środków higieny - maseczka zabezpieczająca nos i usta, częste mycie i dezynfekcja rąk środkiem dezynfekcyjnym.

9. Wszystkie naczynia, sztućce i pojemniki będą myte z dodatkiem detergentu i wyparzane w zmywarce mechanicznej, a garnki, rondle i patelnie są wyparzane w temepraturze 60 stopni C.

10. Dezynfekcja stolówki szkolnej przed wydaniem posiłku i po opuszczeniu stołówki szkolnej przez dzieci po skończonym posiłku, a w szczególności odkażanie stołów i krzeseł oraz wszystkich powierzchni i sprzętu znajdującego się na stołówce płynem odkażającym z zachowaniem wszelkiej ostrożności.

11. Pracownicy kuchni szkolnej nie kontaktują się z dziećmi oraz z ich opiekunami.

12. Będzie prowadzony stały monitoring przeprowadzonych czynności wobec pracowników (data, temperatura ciała, godzina dezynfekcji rąk, godzina wyjścia z kuchni).

13. Będzie prowadzony monitoring dostawców (data, godzina, nazwa towaru).