Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Zasady Naboru Do Dodatkowej Klasy Czwartej - Sportowej

ZARZĄDZENIE NR 34/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2020 r. 


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas IV i VII publicznych  szkół podstawowych sportowych i publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddzialów mistrzostwa sportowego w publicznych  szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

 

dokument do pobrania

 

Elektroniczna Rekrutacja 2020

Od dnia 09 marca 2020r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

 

WWW.NABOR.PCSS.PL/SZCZECIN

 

w razie problemów ze strona prosze o pobranie załaczonych dokumentów:

 

DOKUMENTY w zip