Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Rada Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca – Anna Górnik
Członek – Agnieszka Machnik
Członek - Anna Brzozowska