Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

zmiana terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) oraz zmianą tego rozporządzenia z 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 781), na podstawie zapisów §  11o. rozporządzenia zmieniającego roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone na podstawie dotychczasowego przepisu (§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r. poz. 1603) zostają zmienione- zamiast dni, w których wcześniej miał odbyć się egzamin ósmoklasisty (21,22,23 kwietnia) na obecnie obowiązujący termin tego egzaminu, czyli 16,17,18 czerwca 2020 r. Pozostałe ustalone dni wolne od zajęć w tym roku szkolnym (12.06.) nie ulegają zmianie.

Majowe Święta

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 3 maja to Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętniające uchwalenie konstytucji w 1791 roku. 

Z tej okazji uczniowie klas VII i VIII powiesili flagi w oknach, na balkonach, ogrodzeniach i tarasach. Odnaleźli je również w swojej najbliższej okolicy.

Mimo izolacji świętujemy razem! Łączy nas Polska i nasze barwy narodowe!

 

kliknij tutaj żeby zobaczyć pokaz flag