Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady Listopad 2020

Szanowni Rodzice,

 

w zawiązku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzonej edukacji zdalnej prosimy rodziców którzy nie zapłacili jeszcze za obiady w miesiący listopad o wpłatę jedynie kwoty 30zł (5x6zł).

Obiady listopad 2020

Szanowni Rodzice !

 

Koszt obiadu za m/c LISTOPAD dla uczniów

klas I –III wynosi ;

6,00zł x 20 dni = 120,00 zł

WPŁATY PRZELEWEM

od dnia 02.11.2020r do 04.11.2020r

NA KONTO

18102047950000970202782373

W treści przelewu proszę napisać:

imię i nazwisko dziecka ,klasa ,miesiąc, kwota

Telefon (091) 487-34-96 wew. 26

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl

Ponawiamy prośbę o przestrzeganie

wyznaczonego terminu wpłaty.

POWYŻSZA INFORMACJA

NIE DOTYCZY Grupy Przedszkolnej

Koszty wpłaty za obiady

dla tej grupy jest ustalana indywidualnie

 

st. intendent Majdan Maria  

Obiady listopad 2020

Szanowni rodzice !

 

Proszę nie przelewać WPŁAT ZA OBIADY NA M/C LISTOPAD na konto bankowe naszej szkoły.

Wznawiamy termin wpłaty z dniem ogłoszenia.

Z góry przepraszamy za utrudnienia.

 

intendent .Maria Majdan

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to:

objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.
zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów;
zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publiczny

zakażenie SARS-CoV-2 w klasie IB

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 w klasie IB informuje, iż uczniowie tej klasy podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239) od ostatniego dnia kontaktu z osoba chorą, tj.:

kontakt w dniu 16.10.2020 r. kwarantanna w terminie od 17.10.2020 r. do 26.10.2020 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), uczeń poddany obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest poinformować Policję, albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z uczniem. Informacje te należy przekazać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (  formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: SP 53, klasa, imię i nazwisko ucznia

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej szkoły, a także przekazanie go za pośrednictwem używanych w szkole komunikatorów uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym).

 

 

formularz zgłoszeniowy 

Z poważaniem
Karolina Marczak

--
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Karolina Marczak
Młodszy asystent

========================================================
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6
71-342 Szczecin

http://psseszczecin.pis.gov.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 91 484 93 51
Fax 91 486 11 41

Obiady październik 2020

Szanowni Rodzice !

Koszt obiadu w m/cu PAŹDZIERNIKU 2020r wynosi:

21 dni x 6,00zl = 126,00 zł

Przyjmujemy tylko wpłaty bezgotówkowe

w terminie podanym niżej.

od dnia 24.09. 2020r do 29.09.2020r

NA KONTO

18102047950000970202782373

W treści przelewu proszę napisać:

imię i nazwisko dziecka ,klasa, miesiąc ,kwota.

Nieobecność dziecka należy zgłosić do intendenta

(dzień zgłoszenia nie jest uwzględniany do odpisu)

O rezygnacji korzystania ze stołówki szkolnej należy

zgłosić do intendenta do dnia 29.09.2020r

Ponawiamy prośbę o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłaty,

wpłacone wpłaty po terminie nie będą uwzględniane.

Telefon (091) 487-34-96 wew. 26 SP 53 ul. Budzysza Wosia .8/.9

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon (091) 487-04-62 SP 53 ul. Siemieradzkiego nr 2

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy że od dnia 01.10.2020r w SP. 53przy ul Budzysza Wosia

posiłek będzie składał się z dwóch dań.

Zupy ,drugiego dania z dodatkami ( zamiennie ) surówką, napojem, owocem ,pieczywem.

POWYŻSZA INFORMACJA

NIE DOTYCZY Grupy Przedszkolnej

                                                                                                                                              starszy intendent.

            

                                                                                                                                     Maria Majdan

                    

ZMIANA ORGANIZACJI DZWONKÓW NA LEKCJE I PRZERWY OD 15 WRZEŚNIA 2020 r.

 

DZWONKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 53 W SZCZECINIE

(BUDYNEK UL. BUDZYSZA WOSIA 8/9)

LEKCJE

KLASY 1-3

KLASY 4-6

1

8.00-8.45

8.02-8.47

2

8.55-9.40

8.57-9.42

3

9.50- 10.35

9.52-10.37

4

10.45- 11.30

10.47-11.32

5

11.50- 12.35

11.52-12.37

6

12.55- 13.40

12.57-13.42

7

14.00-14.45

14.02-14.47

8

14.55-15.40

14.57-15.42

9

15.50-16.35

15.52-16.37

KLASY I-III ( DZWONKI NA PRZERWĘ I NA LEKCJE BĘDĄ TRADYCYJNE)

KLASY IV-VI ( DZWONEK MELODYJKA)