Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Dokumenty dotyczące rekrutacji

BARDZO PROSIMY O PRZYSYŁANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI DROGĄ MAILOWĄ :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

!!! UWAGA !!!

W związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19, 

 w celu ograniczenia kontaktów
przyjmowanie wniosków  i zgłoszeń związanych z rekrutacją
odbywać się będzie
w godz. 10.00 – 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy .

Nabór do Klas Pierwszych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nie planujemy dokonywać zmiany obowiązującego terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Szkoła jest zobowiązana do przyjmowania dokumentów od rodziców zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020 r. Nr 24/20.

Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka

üśledź na bieżąco publikowane komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły, przedszkola;

üunikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe)

üprzestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;

üprzysługuje Ci zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 marca 2020r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) - ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni;

üjeśli możesz załatwiaj sprawy, które nie wymagają osobistych kontaktów drogą telefoniczną, mailowo, a płatności dokonuj przelewem;

üze względu na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych w całym mieście w różnych instytucjach, urzędach może wystąpić duża absencja na stanowiskach pracy - prosimy o wyrozumiałość;

üzachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę - dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

ü  korzystaj na bieżąco z systemów komunikacji z nauczycielami, na których zamieszczane będą materiały dydaktyczne wysyłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy uczniów w domu;

UWAGA !!!

Od poniedziałku 16.03.2020 r. szkoła będzie zamknięta przez dwa tygodnie.

W czwartek i piątek (12 i 13.03) sprawujemy opiekę tylko nad uczniami, których rodzice nie zorganizowali jeszcze nad nimi opieki w domu. W tych dniach nie zapewniamy posiłków.

Zasady Naboru Do Dodatkowej Klasy Czwartej - Sportowej

ZARZĄDZENIE NR 34/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2020 r. 


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas IV i VII publicznych  szkół podstawowych sportowych i publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddzialów mistrzostwa sportowego w publicznych  szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

 

dokument do pobrania

 

TYDZIEŃ DLA BEZDOMNYCH KOTÓW

11-18 MARCA      

Zbieramy tylko karmę dla kotów!

Klasa, która zbierze najwięcej karmy będzie miała wolny dzień od nauki.

Dzień można wykorzystać na wyjście np. do kina, kawiarni (po uzgodnieniu

z wychowawcą).    

kilogramy = dzień wolny od nauki

  

Sposób dostarczenia karmy w budynku przy Siemiradzkiego dla klas 7-8:

  • zgłosić się z karmą do uczennic z klasy7a na przerwach( sala 7),
  • zapisanie ilości karmy,
  • podpis osoby, która przyniosła karmę w zeszycie,
  • zbiórka karmy do dnia 18 marca do godziny 14:50, sala24.
  • systematyczne informowanie o ilości zebranej karmy.

Sposób dostarczenia karmy w budynku przy Budzysza Wosia dla klas 0-6:

  • zgłosić się z karmą do p. Reinowskiej lub p.Cząstkiewicz,
  • zapisanie w zeszycie ilości karmy,
  • zbiórka karmy do dnia 18 marca do godziny 13:00, parter.

Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt