Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego dzieci i pracowników w kuchni Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie obowiązujące od 18 maja 2020 r.

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

1. Dezynfekcja rąk niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły.

2. Dezynfekcja obuwia poprzez przejście przez matę odkażającą.

3. Pomiar temperatury ciała pracownika przez osobę upowaznioną i zapis wyniku na tabeli monitoringu.

4. Zmiana odziezy codziennej na odzież ochronną z zachowaniem środków ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki ochronne oraz mycie rąk mydłem antybakteryjnym i dezynfekcja płynem zgodnie z instrukcją.

5. Dezynfekcja rąk po wejściu i wyjściu z toalety.

6. Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w kuchni szkolnej i pomieszczeniach magazynowych przed rozpoczęciem przygotowywania posiłków jak i po wydaniu posiłkówdla dzieci płynem dezynfekującym zgodnie z załączoną instrukcją.

7. Przygotowywanie posiłków dla dzieci zgodnie z ustalonym jadłospisem i wymogami HACAP i obowiązującymi przepisami (COVID 19) i zachowaniem wymaganej odległości 2m między pracownikami.

8. Przygotowanie posiłków ze szczególnym zachowaniem niezbędnych środków higieny - maseczka zabezpieczająca nos i usta, częste mycie i dezynfekcja rąk środkiem dezynfekcyjnym.

9. Wszystkie naczynia, sztućce i pojemniki będą myte z dodatkiem detergentu i wyparzane w zmywarce mechanicznej, a garnki, rondle i patelnie są wyparzane w temepraturze 60 stopni C.

10. Dezynfekcja stolówki szkolnej przed wydaniem posiłku i po opuszczeniu stołówki szkolnej przez dzieci po skończonym posiłku, a w szczególności odkażanie stołów i krzeseł oraz wszystkich powierzchni i sprzętu znajdującego się na stołówce płynem odkażającym z zachowaniem wszelkiej ostrożności.

11. Pracownicy kuchni szkolnej nie kontaktują się z dziećmi oraz z ich opiekunami.

12. Będzie prowadzony stały monitoring przeprowadzonych czynności wobec pracowników (data, temperatura ciała, godzina dezynfekcji rąk, godzina wyjścia z kuchni).

13. Będzie prowadzony monitoring dostawców (data, godzina, nazwa towaru).

Drodzy Absolwenci

Informujemy, iż zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły przy ul. Siemiradzkiego 2 w terminach:

  • 31 lipca 2020 (piątek)
  • 03 sierpnia 2020 (poniedziałek),
  • 04 sierpnia 2020 (wtorek) 

w godz. 10.00 – 13.00.

Podczas wydawania zaświadczeń będą obowiązywały zasady reżimu sanitarnego (obowiązek dezynfekcji rąk i maseczka zakrywająca usta i nos).

Przerwa Urlopowa

W dniach 13-27.07.2020 sekretariat szkoły przy ul Budzysza Wosia będzie NIECZYNNY

Informacja dla emerytów

Byli pracownicy szkoły SP 53 proszeni są o składanie w sekretariacie szkoły wniosków o zapomogę wraz z kopią aktualnej decyzji ZUS za 2020.

Rodzicu!!!

ŚWIADECTWA SZKOLNE NIEODEBRANE W DNIU 26.06.2020 r. MOŻNA ODEBRAĆ PO 15.08.2020 r.

Życzenia z Okazji Zakończenia Roku Szkolnego

Kochani Uczniowie!

Za nami kolejny rok szkolnej edukacji. Rok jakże inny niż poprzednie, niezwykle trudny dla nas wszystkich. W ostatnich miesiącach musieliście zmierzyć się z wieloma problemami i wyzwaniami związanymi ze zdalnym nauczaniem. Ale daliście radę, spisaliście się wspaniale! W ciągu roku osiągnęliście wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Aż jedenastu uczniów z naszej szkoły otrzymało za swoje osiągnięcia Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin. Jesteśmy z Was bardzo dumni! Wszystkim serdecznie gratuluję, także tym, którzy odnieśli sukces na miarę swoich możliwości i otrzymają świadectwa promocyjne do następnej klasy.

Kochani, teraz czas na wypoczynek. Wypoczywajcie zatem mądrze i bezpiecznie, korzystajcie ze słońca i pięknej pogody, zawierajcie ciekawe znajomości i kolekcjonujcie pozytywne doświadczenia. A we wrześniu wróćcie do szkoły (mam nadzieję, że już w normalnych warunkach) zdrowi, wypoczęci i pełni wspaniałych wspomnień.

Do widzenia! J

Kochani Absolwenci!

Dzisiaj po raz ostatni żegnacie razem z nami rok szkolny. Osiem lat Waszej pracy owocuje otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Po wakacjach rozpoczniecie nowy etap edukacji. Przed Wami nowe wyzwania, wiele ciekawych, nieodkrytych dróg. Jestem przekonana, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w tej szkole, pozwolą wybrać tę najlepszą, która zaprowadzi Was ku gwiazdom… Pamiętajcie, aby w życiu kierować się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

Życzę Wam, abyście w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych przyjaciół oraz – co również ważne- spotkali życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli.

Życzę Wam także słonecznych, pełnych wrażeń i odpoczynku wakacji.

Szczęśliwej drogi,…już czas J

Drodzy Rodzice!

Kończy się rok szkolny, który na pewno zapamiętamy wszyscy. Chciałabym Wam serdecznie podziękować za współpracę, wspieranie naszych działań, pomoc w realizacji wielu zadań, za motywowanie dzieci w nauczaniu na odległość, ale także za wyrozumiałość i tolerancję, które okazaliście w ostatnich trudnych miesiącach, a które były nam tak potrzebne.

Gratuluję sukcesów Waszych dzieci, nawet tych najmniejszych i życzę dużo zdrowia oraz miłego letniego wypoczynku.

Do widzenia

                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie

                                                       Małgorzata Wójcik